Surface Laptop 1 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB (Màn hình 13.5 inch)

11.000.000

Surface Laptop 1 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB (Màn hình 13.5 inch)

11.000.000