Kính Cường Lực Surface

Cường lực Surface Pro 6 - JCPAL iClara Classic 200.000 350.000

Cường lực microsoft Surface Pro 6 – JCPAL iClara Classic

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D
 • Chống vân tay và chống chói
Mua hàng
Cường Lực Surface Laptop 250.000 350.000

Cường Lực Surface Laptop

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Kích thước: 13,5 inch
 • Độ cứng 9H
 • Hạn chế bám vân tay, chống trầy xước bề mặt kính
Mua hàng
Kính Cường Lực Microsoft Surface Book 250.000

Kính Cường Lực Microsoft Surface Book

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Hiển thị hình ảnh với độ nét cao lên tới 100%
 • Hạn chế bám vân tay trong quá trình sử dụng
 • Tạo độ mượt mà khi sử dụng
 • Chống trầy xước tốt
 • Độ dày chỉ 0.4mm
Mua hàng
Kính cường lực Surface GO 200.000 350.000

Kính cường lực Surface GO

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface GO
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 3 200.000

Kính Cường Lực Surface Pro 3

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Độ dày chỉ 0.4mm
 • Kính có đến 6 lớp bảo vệ
 • Độ cứng và chiệu va đập đến 8H chiệu được lực 12KG/1cm
 • Độ trong suốt đạt đến 100%
Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 4 200.000

Kính Cường Lực Surface Pro 4

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Kính cường lực DÀY 0.4mm trong suốt.
 • Hiển thị hình ảnh với độ nét cao lên tới 100%.
 • Có khả năng chống DẦU, hạn chế bám vân tay khi sử dụng
Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 5 200.000

Kính Cường Lực Surface Pro 5

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

– Độ cứng 9H, chống trầy xước cho màn hình, độ trong suốt 100%

– Mỏng, Độ nét cao, hạn chế vån tay, chống chói

Mua hàng
Kính cường lực Surface Pro 7 200.000 350.000

Kính cường lực Surface Pro 7

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface Pro 7
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro X 200.000 350.000

Kính Cường Lực Surface Pro X

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface Pro X
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
Mua hàng
Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro 200.000

Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro – JRC

Mua hàng
Miếng dán cường lực Surface JCPAL iClara 2 in 1 480.000 530.000

Miếng dán cường lực Surface JCPAL iClara 2 in 1

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Hàng chính hãng

Mua hàng
Cường lực Surface Pro 6 - JCPAL iClara Classic

Cường lực microsoft Surface Pro 6 – JCPAL iClara Classic

0 out of 5
(0)
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D
 • Chống vân tay và chống chói
Mã sản phẩm: N/A
200.000 350.000 Mua hàng
Cường Lực Surface Laptop

Cường Lực Surface Laptop

0 out of 5
(0)
 • Kích thước: 13,5 inch
 • Độ cứng 9H
 • Hạn chế bám vân tay, chống trầy xước bề mặt kính
Mã sản phẩm: N/A
250.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Microsoft Surface Book

Kính Cường Lực Microsoft Surface Book

0 out of 5
(0)
 • Hiển thị hình ảnh với độ nét cao lên tới 100%
 • Hạn chế bám vân tay trong quá trình sử dụng
 • Tạo độ mượt mà khi sử dụng
 • Chống trầy xước tốt
 • Độ dày chỉ 0.4mm
Mã sản phẩm: N/A
250.000 Mua hàng
Kính cường lực Surface GO

Kính cường lực Surface GO

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface GO
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
Mã sản phẩm: N/A
200.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 3

Kính Cường Lực Surface Pro 3

0 out of 5
(0)
 • Độ dày chỉ 0.4mm
 • Kính có đến 6 lớp bảo vệ
 • Độ cứng và chiệu va đập đến 8H chiệu được lực 12KG/1cm
 • Độ trong suốt đạt đến 100%
Mã sản phẩm: N/A
200.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 4

Kính Cường Lực Surface Pro 4

0 out of 5
(0)
 • Kính cường lực DÀY 0.4mm trong suốt.
 • Hiển thị hình ảnh với độ nét cao lên tới 100%.
 • Có khả năng chống DẦU, hạn chế bám vân tay khi sử dụng
Mã sản phẩm: N/A
200.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 5

Kính Cường Lực Surface Pro 5

0 out of 5
(0)

– Độ cứng 9H, chống trầy xước cho màn hình, độ trong suốt 100%

– Mỏng, Độ nét cao, hạn chế vån tay, chống chói

Mã sản phẩm: N/A
200.000 Mua hàng
Kính cường lực Surface Pro 7

Kính cường lực Surface Pro 7

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface Pro 7
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
Mã sản phẩm: N/A
200.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro X

Kính Cường Lực Surface Pro X

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface Pro X
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
Mã sản phẩm: N/A
200.000 350.000 Mua hàng
Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro

Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro

0 out of 5
(0)

Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro – JRC

Mã sản phẩm: N/A
200.000 Mua hàng
Miếng dán cường lực Surface JCPAL iClara 2 in 1
480.000 530.000 Mua hàng
Cường lực Surface Pro 6 - JCPAL iClara Classic

Cường lực microsoft Surface Pro 6 – JCPAL iClara Classic

0 out of 5
(0)
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D
 • Chống vân tay và chống chói
200.000 350.000 Mua hàng
Cường Lực Surface Laptop

Cường Lực Surface Laptop

0 out of 5
(0)
 • Kích thước: 13,5 inch
 • Độ cứng 9H
 • Hạn chế bám vân tay, chống trầy xước bề mặt kính
250.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Microsoft Surface Book

Kính Cường Lực Microsoft Surface Book

0 out of 5
(0)
 • Hiển thị hình ảnh với độ nét cao lên tới 100%
 • Hạn chế bám vân tay trong quá trình sử dụng
 • Tạo độ mượt mà khi sử dụng
 • Chống trầy xước tốt
 • Độ dày chỉ 0.4mm
250.000 Mua hàng
Kính cường lực Surface GO

Kính cường lực Surface GO

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface GO
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
200.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 3

Kính Cường Lực Surface Pro 3

0 out of 5
(0)
 • Độ dày chỉ 0.4mm
 • Kính có đến 6 lớp bảo vệ
 • Độ cứng và chiệu va đập đến 8H chiệu được lực 12KG/1cm
 • Độ trong suốt đạt đến 100%
200.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 4

Kính Cường Lực Surface Pro 4

0 out of 5
(0)
 • Kính cường lực DÀY 0.4mm trong suốt.
 • Hiển thị hình ảnh với độ nét cao lên tới 100%.
 • Có khả năng chống DẦU, hạn chế bám vân tay khi sử dụng
200.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 5

Kính Cường Lực Surface Pro 5

0 out of 5
(0)

– Độ cứng 9H, chống trầy xước cho màn hình, độ trong suốt 100%

– Mỏng, Độ nét cao, hạn chế vån tay, chống chói

200.000 Mua hàng
Kính cường lực Surface Pro 7

Kính cường lực Surface Pro 7

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface Pro 7
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
200.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro X

Kính Cường Lực Surface Pro X

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface Pro X
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
200.000 350.000 Mua hàng
Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro

Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro

0 out of 5
(0)

Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro – JRC

200.000 Mua hàng
Cường lực Surface Pro 6 - JCPAL iClara Classic

Cường lực microsoft Surface Pro 6 – JCPAL iClara Classic

0 out of 5
(0)
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D
 • Chống vân tay và chống chói
200.000 350.000 Mua hàng
Cường Lực Surface Laptop

Cường Lực Surface Laptop

0 out of 5
(0)
 • Kích thước: 13,5 inch
 • Độ cứng 9H
 • Hạn chế bám vân tay, chống trầy xước bề mặt kính
250.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Microsoft Surface Book

Kính Cường Lực Microsoft Surface Book

0 out of 5
(0)
 • Hiển thị hình ảnh với độ nét cao lên tới 100%
 • Hạn chế bám vân tay trong quá trình sử dụng
 • Tạo độ mượt mà khi sử dụng
 • Chống trầy xước tốt
 • Độ dày chỉ 0.4mm
250.000 Mua hàng
Kính cường lực Surface GO

Kính cường lực Surface GO

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface GO
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
200.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 3

Kính Cường Lực Surface Pro 3

0 out of 5
(0)
 • Độ dày chỉ 0.4mm
 • Kính có đến 6 lớp bảo vệ
 • Độ cứng và chiệu va đập đến 8H chiệu được lực 12KG/1cm
 • Độ trong suốt đạt đến 100%
200.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 4

Kính Cường Lực Surface Pro 4

0 out of 5
(0)
 • Kính cường lực DÀY 0.4mm trong suốt.
 • Hiển thị hình ảnh với độ nét cao lên tới 100%.
 • Có khả năng chống DẦU, hạn chế bám vân tay khi sử dụng
200.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro 5

Kính Cường Lực Surface Pro 5

0 out of 5
(0)

– Độ cứng 9H, chống trầy xước cho màn hình, độ trong suốt 100%

– Mỏng, Độ nét cao, hạn chế vån tay, chống chói

200.000 Mua hàng
Kính cường lực Surface Pro 7

Kính cường lực Surface Pro 7

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface Pro 7
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, cạnh mài 2.5D, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
200.000 350.000 Mua hàng
Kính Cường Lực Surface Pro X

Kính Cường Lực Surface Pro X

0 out of 5
(0)
 • Dán màn hình cường lực Microsoft Surface Pro X
 • Thương hiệu: JCPAL iClara độ cứng 9H
 • Độ cứng 9H, dày0,3mm
 • Chống vân tay và chống chói
200.000 350.000 Mua hàng
Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro

Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro

0 out of 5
(0)

Miếng dán Body Guard mặt sau Surface Pro – JRC

200.000 Mua hàng

Showing all 11 results

Kính Cường Lực Surface