[Like New] (Combo kèm phím) Surface Pro 7 Plus (Core i5/ 16GB/256GB)

Giá gốc là: 26.000.000₫.Giá hiện tại là: 19.500.000₫.

[Like New] (Combo kèm phím) Surface Pro 7 Plus (Core i5/ 16GB/256GB)

Giá gốc là: 26.000.000₫.Giá hiện tại là: 19.500.000₫.