Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 7 Ram 16GB SSD 512GB (New REF)

Giá gốc là: 24.000.000₫.Giá hiện tại là: 19.500.000₫.

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 7 Ram 16GB SSD 512GB (New REF)

Giá gốc là: 24.000.000₫.Giá hiện tại là: 19.500.000₫.