Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 Ram 16GB SSD 256GB (New REF)

Giá gốc là: 21.000.000₫.Giá hiện tại là: 16.500.000₫.

Surface Laptop 3 15 inch AMD Ryzen 5 Ram 16GB SSD 256GB (New REF)

Giá gốc là: 21.000.000₫.Giá hiện tại là: 16.500.000₫.