Surface Laptop 1 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB (Màn hình 13.5inch)

17.000.000

Surface Laptop 1 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB (Màn hình 13.5inch)

17.000.000