Hub chuyển đổi tích hợp sạc Apple Watch Baseus 6 in 1

  • USB3.0 + HDMI + Audio + PD + iWatch Charger
  • Type-C to 4x USB2.0
  • Type-C to 3xUSB3.0+HDMI+PD+SD/TF Card
  • Type-C to 3xUSB3.0+HDMI+PD + RJ45
  • Type-C to 3xUSB3.0+PD+HDMI
  • Type-C to 4xUSB3.0+ PD