Thay màn hình Microsoft Surface Go 1 10.5inh (đã bao gồm công thay thế)

3.000.000

Thay màn hình Microsoft Surface Go 1 10.5inh (đã bao gồm công thay thế)

3.000.000