Thay màn hình Microsoft Surface Book 1 13inh (đã bao gồm công thay thế)

2.800.000

Thay màn hình Microsoft Surface Book 1 13inh (đã bao gồm công thay thế)

2.800.000