Máy Tính Surface Pro 3 Core i5 RAM 4GB SSD 128GB

12.500.000

Surface Pro 3 i7/4/128
Máy Tính Surface Pro 3 Core i5 RAM 4GB SSD 128GB

12.500.000