Surface Go Cũ

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 4GB SSD 64GB 9.500.000 10.000.000

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 4GB SSD 64GB (Màn Hình 10inch)

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Mô tả ngắn sản phẩm

 • VI XỬ LÝ: Intel Pentium Gold 4415Y
 • HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
 • BỘ NHỚ: 64GB
 • RAM: 4GB
 • MÀN HÌNH: 10 inch
 • KHUYẾN MẠI: Túi chống sốc trị giá 350k và cài đặt phần mềm trọn đời máy.
 • BẢO HÀNH: 3 tháng
Mua hàng
Surface Go 1 4415Y/RAM 8GB/SSD 128GB 10.500.000 11.000.000

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 8GB SSD 128GB (Màn Hình 10inch)

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Mô tả ngắn sản phẩm

 • VI XỬ LÝ: Intel Pentium Gold 4415Y
 • HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
 • BỘ NHỚ: 128GB
 • RAM: 8GB
 • MÀN HÌNH: 10 inch
 • KHUYẾN MẠI: Túi chống sốc trị giá 350k và cài đặt phần mềm trọn đời máy.
 • BẢO HÀNH: 3 tháng
Mua hàng
Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 4GB SSD 64GB

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 4GB SSD 64GB (Màn Hình 10inch)

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

 • VI XỬ LÝ: Intel Pentium Gold 4415Y
 • HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
 • BỘ NHỚ: 64GB
 • RAM: 4GB
 • MÀN HÌNH: 10 inch
 • KHUYẾN MẠI: Túi chống sốc trị giá 350k và cài đặt phần mềm trọn đời máy.
 • BẢO HÀNH: 3 tháng
Mã sản phẩm: N/A
9.500.000 10.000.000 Mua hàng
Surface Go 1 4415Y/RAM 8GB/SSD 128GB

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 8GB SSD 128GB (Màn Hình 10inch)

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

 • VI XỬ LÝ: Intel Pentium Gold 4415Y
 • HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
 • BỘ NHỚ: 128GB
 • RAM: 8GB
 • MÀN HÌNH: 10 inch
 • KHUYẾN MẠI: Túi chống sốc trị giá 350k và cài đặt phần mềm trọn đời máy.
 • BẢO HÀNH: 3 tháng
Mã sản phẩm: N/A
10.500.000 11.000.000 Mua hàng
Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 4GB SSD 64GB

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 4GB SSD 64GB (Màn Hình 10inch)

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

 • VI XỬ LÝ: Intel Pentium Gold 4415Y
 • HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
 • BỘ NHỚ: 64GB
 • RAM: 4GB
 • MÀN HÌNH: 10 inch
 • KHUYẾN MẠI: Túi chống sốc trị giá 350k và cài đặt phần mềm trọn đời máy.
 • BẢO HÀNH: 3 tháng
9.500.000 10.000.000 Mua hàng
Surface Go 1 4415Y/RAM 8GB/SSD 128GB

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 8GB SSD 128GB (Màn Hình 10inch)

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

 • VI XỬ LÝ: Intel Pentium Gold 4415Y
 • HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
 • BỘ NHỚ: 128GB
 • RAM: 8GB
 • MÀN HÌNH: 10 inch
 • KHUYẾN MẠI: Túi chống sốc trị giá 350k và cài đặt phần mềm trọn đời máy.
 • BẢO HÀNH: 3 tháng
10.500.000 11.000.000 Mua hàng
Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 4GB SSD 64GB

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 4GB SSD 64GB (Màn Hình 10inch)

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

 • VI XỬ LÝ: Intel Pentium Gold 4415Y
 • HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
 • BỘ NHỚ: 64GB
 • RAM: 4GB
 • MÀN HÌNH: 10 inch
 • KHUYẾN MẠI: Túi chống sốc trị giá 350k và cài đặt phần mềm trọn đời máy.
 • BẢO HÀNH: 3 tháng
9.500.000 10.000.000 Mua hàng
Surface Go 1 4415Y/RAM 8GB/SSD 128GB

Surface Go 1 Intel 4415Y RAM 8GB SSD 128GB (Màn Hình 10inch)

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

 • VI XỬ LÝ: Intel Pentium Gold 4415Y
 • HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
 • BỘ NHỚ: 128GB
 • RAM: 8GB
 • MÀN HÌNH: 10 inch
 • KHUYẾN MẠI: Túi chống sốc trị giá 350k và cài đặt phần mềm trọn đời máy.
 • BẢO HÀNH: 3 tháng
10.500.000 11.000.000 Mua hàng

Showing all 2 results

Surface Go Cũ