Surface Pro 6 cũ

15.000.000 15.500.000

Surface Pro 6 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Mô tả ngắn sản phẩm

VI XỬ LÝ: Intel Core i5 8250U 3,40 GHz
HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
RAM: 8GB
BỘ NHỚ: 128GB
MÀN HÌNH: 12,3 inches 3K

Mua hàng
16.500.000 17.000.000

Surface Pro 6 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Mô tả ngắn sản phẩm

Vi xử lý: Intel Core i5 8250U 3,40 GHz

Hệ điều hành: Window 10

RAM: 8GB

Bộ nhớ: 256GB

Màn hình: 12.3 inches 3K

Mua hàng
17.500.000 18.000.000

Surface pro 6 Core i7 Ram 16GB SSD 256GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Mô tả ngắn sản phẩm

Vi xử lý: IntelCore i7 8650U 4,20 GHz
Hệ điều hành: Windows 10
RAM: 16GB
Bộ nhớ: 256GB
Màn hình: 12,3 inches 3K

Mua hàng
20.000.000 21.000.000

Surface Pro 6 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Mô tả ngắn sản phẩm

VI XỬ LÝ: Intel Core i7 8650U 4,20 GHz
HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
RAM: 16GB
BỘ NHỚ: 512GB
MÀN HÌNH: 12,3 inches 3K

Mua hàng

Surface Pro 6 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

VI XỬ LÝ: Intel Core i5 8250U 3,40 GHz
HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
RAM: 8GB
BỘ NHỚ: 128GB
MÀN HÌNH: 12,3 inches 3K

Mã sản phẩm: N/A
15.000.000 15.500.000 Mua hàng

Surface Pro 6 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

Vi xử lý: Intel Core i5 8250U 3,40 GHz

Hệ điều hành: Window 10

RAM: 8GB

Bộ nhớ: 256GB

Màn hình: 12.3 inches 3K

Mã sản phẩm: N/A
16.500.000 17.000.000 Mua hàng

Surface pro 6 Core i7 Ram 16GB SSD 256GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

Vi xử lý: IntelCore i7 8650U 4,20 GHz
Hệ điều hành: Windows 10
RAM: 16GB
Bộ nhớ: 256GB
Màn hình: 12,3 inches 3K

Mã sản phẩm: N/A
17.500.000 18.000.000 Mua hàng

Surface Pro 6 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

VI XỬ LÝ: Intel Core i7 8650U 4,20 GHz
HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
RAM: 16GB
BỘ NHỚ: 512GB
MÀN HÌNH: 12,3 inches 3K

Mã sản phẩm: N/A
20.000.000 21.000.000 Mua hàng

Surface Pro 6 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

VI XỬ LÝ: Intel Core i5 8250U 3,40 GHz
HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
RAM: 8GB
BỘ NHỚ: 128GB
MÀN HÌNH: 12,3 inches 3K

15.000.000 15.500.000 Mua hàng

Surface Pro 6 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

Vi xử lý: Intel Core i5 8250U 3,40 GHz

Hệ điều hành: Window 10

RAM: 8GB

Bộ nhớ: 256GB

Màn hình: 12.3 inches 3K

16.500.000 17.000.000 Mua hàng

Surface pro 6 Core i7 Ram 16GB SSD 256GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

Vi xử lý: IntelCore i7 8650U 4,20 GHz
Hệ điều hành: Windows 10
RAM: 16GB
Bộ nhớ: 256GB
Màn hình: 12,3 inches 3K

17.500.000 18.000.000 Mua hàng

Surface Pro 6 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

VI XỬ LÝ: Intel Core i7 8650U 4,20 GHz
HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
RAM: 16GB
BỘ NHỚ: 512GB
MÀN HÌNH: 12,3 inches 3K

20.000.000 21.000.000 Mua hàng

Surface Pro 6 Core i5 RAM 8GB SSD 128GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

VI XỬ LÝ: Intel Core i5 8250U 3,40 GHz
HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
RAM: 8GB
BỘ NHỚ: 128GB
MÀN HÌNH: 12,3 inches 3K

15.000.000 15.500.000 Mua hàng

Surface Pro 6 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

Vi xử lý: Intel Core i5 8250U 3,40 GHz

Hệ điều hành: Window 10

RAM: 8GB

Bộ nhớ: 256GB

Màn hình: 12.3 inches 3K

16.500.000 17.000.000 Mua hàng

Surface pro 6 Core i7 Ram 16GB SSD 256GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

Vi xử lý: IntelCore i7 8650U 4,20 GHz
Hệ điều hành: Windows 10
RAM: 16GB
Bộ nhớ: 256GB
Màn hình: 12,3 inches 3K

17.500.000 18.000.000 Mua hàng

Surface Pro 6 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB

0 out of 5
(0)

Mô tả ngắn sản phẩm

VI XỬ LÝ: Intel Core i7 8650U 4,20 GHz
HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10
RAM: 16GB
BỘ NHỚ: 512GB
MÀN HÌNH: 12,3 inches 3K

20.000.000 21.000.000 Mua hàng

Showing all 4 results