Surface Pro 5 Cũ

Surface Pro 5 Cũ

12.000.000 12.500.000

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 4GB/SSD 128GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

VI XỬ LÝ (CPU): Intel Core i5 7300U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 4 GB

BỘ NHỚ: 128 GB

Màn hình: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

 

Mua hàng
14.500.000 15.000.000

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 8GB/SSD 256GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

VI XỬ LÝ(CPU): Intel Core i5 7300U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 8 GB (hỗ trợ tối đa 16GB)

BỘ NHỚ: 256 GB (hỗ trợ tối đa 1TB)

MÀN HÌNH: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

 

Mua hàng
16.000.000 16.500.000

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 8GB/SSD 256GB LTE

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/AMua hàng
18.500.000 19.000.000

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i7/RAM 16GB/SSD 512GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Vi xử lý (CPU): Intel Core i7 7600U

Hệ điều hành: Windows 10

Bộ nhớ trong: 512 GB SSD

RAM: 16 GB

Màn hình: 12.3 ich

 

Mua hàng
15.500.000 16.000.000

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i7/RAM 8GB/SSD 256GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

VI XỬ LÝ (CPU): Intel Core i7 7660U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

BỘ NHỚ: 256 GB SSD

RAM: 8 GB

MÀN HÌNH: 12.3 ich

Mua hàng
10.000.000 10.500.000

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core M3/RAM 4GB/SSD 128GB

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

VI XỬ LÝ(CPU): Intel Core m3 7Y32

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 4 GB

BỘ NHỚ: 128 GB

Màn hình: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

CÓ KÈM PHÍM VÀ SẠC

Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 4GB/SSD 128GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ (CPU): Intel Core i5 7300U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 4 GB

BỘ NHỚ: 128 GB

Màn hình: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

 

Mã sản phẩm: N/A
12.000.000 12.500.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 8GB/SSD 256GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ(CPU): Intel Core i5 7300U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 8 GB (hỗ trợ tối đa 16GB)

BỘ NHỚ: 256 GB (hỗ trợ tối đa 1TB)

MÀN HÌNH: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

 

Mã sản phẩm: N/A
14.500.000 15.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i7/RAM 16GB/SSD 512GB

0 out of 5
(0)

Vi xử lý (CPU): Intel Core i7 7600U

Hệ điều hành: Windows 10

Bộ nhớ trong: 512 GB SSD

RAM: 16 GB

Màn hình: 12.3 ich

 

Mã sản phẩm: N/A
18.500.000 19.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i7/RAM 8GB/SSD 256GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ (CPU): Intel Core i7 7660U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

BỘ NHỚ: 256 GB SSD

RAM: 8 GB

MÀN HÌNH: 12.3 ich

Mã sản phẩm: N/A
15.500.000 16.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core M3/RAM 4GB/SSD 128GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ(CPU): Intel Core m3 7Y32

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 4 GB

BỘ NHỚ: 128 GB

Màn hình: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

CÓ KÈM PHÍM VÀ SẠC

Mã sản phẩm: N/A
10.000.000 10.500.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 4GB/SSD 128GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ (CPU): Intel Core i5 7300U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 4 GB

BỘ NHỚ: 128 GB

Màn hình: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

 

12.000.000 12.500.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 8GB/SSD 256GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ(CPU): Intel Core i5 7300U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 8 GB (hỗ trợ tối đa 16GB)

BỘ NHỚ: 256 GB (hỗ trợ tối đa 1TB)

MÀN HÌNH: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

 

14.500.000 15.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i7/RAM 16GB/SSD 512GB

0 out of 5
(0)

Vi xử lý (CPU): Intel Core i7 7600U

Hệ điều hành: Windows 10

Bộ nhớ trong: 512 GB SSD

RAM: 16 GB

Màn hình: 12.3 ich

 

18.500.000 19.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i7/RAM 8GB/SSD 256GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ (CPU): Intel Core i7 7660U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

BỘ NHỚ: 256 GB SSD

RAM: 8 GB

MÀN HÌNH: 12.3 ich

15.500.000 16.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core M3/RAM 4GB/SSD 128GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ(CPU): Intel Core m3 7Y32

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 4 GB

BỘ NHỚ: 128 GB

Màn hình: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

CÓ KÈM PHÍM VÀ SẠC

10.000.000 10.500.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 4GB/SSD 128GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ (CPU): Intel Core i5 7300U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 4 GB

BỘ NHỚ: 128 GB

Màn hình: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

 

12.000.000 12.500.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i5/RAM 8GB/SSD 256GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ(CPU): Intel Core i5 7300U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 8 GB (hỗ trợ tối đa 16GB)

BỘ NHỚ: 256 GB (hỗ trợ tối đa 1TB)

MÀN HÌNH: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

 

14.500.000 15.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i7/RAM 16GB/SSD 512GB

0 out of 5
(0)

Vi xử lý (CPU): Intel Core i7 7600U

Hệ điều hành: Windows 10

Bộ nhớ trong: 512 GB SSD

RAM: 16 GB

Màn hình: 12.3 ich

 

18.500.000 19.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core i7/RAM 8GB/SSD 256GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ (CPU): Intel Core i7 7660U

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

BỘ NHỚ: 256 GB SSD

RAM: 8 GB

MÀN HÌNH: 12.3 ich

15.500.000 16.000.000 Mua hàng

Microsoft Surface Pro 5 Cũ Core M3/RAM 4GB/SSD 128GB

0 out of 5
(0)

VI XỬ LÝ(CPU): Intel Core m3 7Y32

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows 10

RAM: 4 GB

BỘ NHỚ: 128 GB

Màn hình: 12.3 inch, độ phân giải 2736 x 1824 pixels

CÓ KÈM PHÍM VÀ SẠC

10.000.000 10.500.000 Mua hàng

Showing all 6 results