Màn hình Surface

3.900.000 4.500.000

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 5 (2017) chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình Surface Pro 5: Pixel Sense 12,3 inch

Độ phân giải: 2736 x 1824

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Mật độ điểm ảnh: 267 ppi​

Mua hàng
3.900.000 6.200.000

Dịch vụ thay màn hình Surface Book 2 13.5 inch chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mua hàng
8.900.000 9.400.000

Dịch vụ thay màn hình Surface Book 2 15 inch chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mua hàng
3.900.000 4.200.000

Dịch vụ thay màn hình Surface Book chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mua hàng
1.900.000 2.250.000

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 2 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1920×1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

Mua hàng
man-hinh-surface-pro6 3.900.000 5.600.000

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 6 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/AMua hàng
1.900.000 2.150.000

Dịch vụ thay màn hình Surface RT1 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1366 x768

Tỷ lệ khung hình: 16:9 (màn hình rộng)

Chạm: Cảm ứng đa điểm 5 điểm

Mua hàng
1.900.000 2.150.000

Dịch vụ thay màn hình Surface RT2 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1366 x768

Tỷ lệ khung hình: 16:9 (màn hình rộng)

Chạm: Cảm ứng đa điểm 5 điểm

Mua hàng
màn hình surface 3 3.200.000 3.500.000

Màn hình Surface 3 Chính Hãng

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Mua hàng
6.500.000 6.950.000

Màn hình Surface Laptop

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 2256 × 1504 (201 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2 3,4 triệu pixel

Surface Pen * được bật

Chạm: cảm ứng đa điểm 10 điểm

Mua hàng
màn hình surface latop 3 12.900.000 13.200.000

Màn hình Surface Laptop 3

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/AMua hàng
3.600.000 3.900.000

Màn hình Surface Pro 3 Chính Hãng

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 12″

Độ phân giải: 2160 x 1440

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Chạm: Đa chạm

Mua hàng
3.900.000 4.200.000

Màn hình Surface Pro 4

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 12.3

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Độ phân giải: 2736 x 1824

Chạm: Đa chạm

Mua hàng
13.900.000 14.800.000

Màn hình Surface Pro X

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/AMua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 5 (2017) chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình Surface Pro 5: Pixel Sense 12,3 inch

Độ phân giải: 2736 x 1824

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Mật độ điểm ảnh: 267 ppi​

Mã sản phẩm: N/A
3.900.000 4.500.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book 2 13.5 inch chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mã sản phẩm: N/A
3.900.000 6.200.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book 2 15 inch chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mã sản phẩm: N/A
8.900.000 9.400.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mã sản phẩm: N/A
3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 2 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1920×1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

Mã sản phẩm: N/A
1.900.000 2.250.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface RT1 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1366 x768

Tỷ lệ khung hình: 16:9 (màn hình rộng)

Chạm: Cảm ứng đa điểm 5 điểm

Mã sản phẩm: N/A
1.900.000 2.150.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface RT2 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1366 x768

Tỷ lệ khung hình: 16:9 (màn hình rộng)

Chạm: Cảm ứng đa điểm 5 điểm

Mã sản phẩm: N/A
1.900.000 2.150.000 Mua hàng
màn hình surface 3

Màn hình Surface 3 Chính Hãng

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
3.200.000 3.500.000 Mua hàng

Màn hình Surface Laptop

0 out of 5
(0)

Màn hình: 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 2256 × 1504 (201 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2 3,4 triệu pixel

Surface Pen * được bật

Chạm: cảm ứng đa điểm 10 điểm

Mã sản phẩm: N/A
6.500.000 6.950.000 Mua hàng
màn hình surface latop 3
12.900.000 13.200.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 3 Chính Hãng

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12″

Độ phân giải: 2160 x 1440

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Chạm: Đa chạm

Mã sản phẩm: N/A
3.600.000 3.900.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 4

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12.3

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Độ phân giải: 2736 x 1824

Chạm: Đa chạm

Mã sản phẩm: N/A
3.900.000 4.200.000 Mua hàng
13.900.000 14.800.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 5 (2017) chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình Surface Pro 5: Pixel Sense 12,3 inch

Độ phân giải: 2736 x 1824

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Mật độ điểm ảnh: 267 ppi​

3.900.000 4.500.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book 2 13.5 inch chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

3.900.000 6.200.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book 2 15 inch chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

8.900.000 9.400.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 2 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1920×1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

1.900.000 2.250.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface RT1 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1366 x768

Tỷ lệ khung hình: 16:9 (màn hình rộng)

Chạm: Cảm ứng đa điểm 5 điểm

1.900.000 2.150.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface RT2 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1366 x768

Tỷ lệ khung hình: 16:9 (màn hình rộng)

Chạm: Cảm ứng đa điểm 5 điểm

1.900.000 2.150.000 Mua hàng
màn hình surface 3
3.200.000 3.500.000 Mua hàng

Màn hình Surface Laptop

0 out of 5
(0)

Màn hình: 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 2256 × 1504 (201 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2 3,4 triệu pixel

Surface Pen * được bật

Chạm: cảm ứng đa điểm 10 điểm

6.500.000 6.950.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 3 Chính Hãng

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12″

Độ phân giải: 2160 x 1440

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Chạm: Đa chạm

3.600.000 3.900.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 4

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12.3

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Độ phân giải: 2736 x 1824

Chạm: Đa chạm

3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 5 (2017) chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình Surface Pro 5: Pixel Sense 12,3 inch

Độ phân giải: 2736 x 1824

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Mật độ điểm ảnh: 267 ppi​

3.900.000 4.500.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book 2 13.5 inch chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

3.900.000 6.200.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book 2 15 inch chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

8.900.000 9.400.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Book chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface Pro 2 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1920×1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

1.900.000 2.250.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface RT1 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1366 x768

Tỷ lệ khung hình: 16:9 (màn hình rộng)

Chạm: Cảm ứng đa điểm 5 điểm

1.900.000 2.150.000 Mua hàng

Dịch vụ thay màn hình Surface RT2 chất lượng tại Hà Nội

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1366 x768

Tỷ lệ khung hình: 16:9 (màn hình rộng)

Chạm: Cảm ứng đa điểm 5 điểm

1.900.000 2.150.000 Mua hàng
màn hình surface 3
3.200.000 3.500.000 Mua hàng

Màn hình Surface Laptop

0 out of 5
(0)

Màn hình: 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 2256 × 1504 (201 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2 3,4 triệu pixel

Surface Pen * được bật

Chạm: cảm ứng đa điểm 10 điểm

6.500.000 6.950.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 3 Chính Hãng

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12″

Độ phân giải: 2160 x 1440

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Chạm: Đa chạm

3.600.000 3.900.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 4

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12.3

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Độ phân giải: 2736 x 1824

Chạm: Đa chạm

3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Showing all 14 results

Màn hình Surface