SSD MACBOOK

Liên hệ

Ổ CỨNG SSD SAM SUNG 850 EVO

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Dung Lượng:

 • 120GB – 1.600.000 VNĐ
 • 250GB – 2.600.000 VNĐ
 • 500GB – 4.500.000 VNĐ
 • 1T    – 7.450.000 VNĐ
 • 2T    – 14.950.000 VNĐ
Đọc tiếp
Liên hệ

Ổ CỨNG SSD TRANSCEND

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Dung lượng:

128GB – 1.750.000 VNĐ
256GB – 2.750.000 VNĐ
512GB – 4.550.000 VNĐ

Đọc tiếp
Liên hệ

SSD 2.5 INTEL 535 SERIES, SATA3

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Đọc tiếp
Liên hệ

SSD INTEL SERIES 530, SATA III – 2.5

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Đọc tiếp
Liên hệ

SSD KINGMAX XVALUE SME

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Đọc tiếp
Liên hệ

SSD KINGSTON HYPERX – SATA III – 2.5

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Đọc tiếp
Liên hệ

SSD KINGSTON V300

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Dung Lượng:

120GB – 1.580.000 VNĐ
240GB – 2.750.000 VNĐ
480GB – 4.750.000 VNĐ

Đọc tiếp
Liên hệ

SSD MACBOOK PRO 13; RETINA (MID 2012, EARLY 2013)

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A
 • Dung lượng
 • 128GB – 2.500.000 VND
 • 256GB – 3.700.000 VND
 • 512GB – 4.800.000 VND
Đọc tiếp
Liên hệ

SSD SAMSUNG EVO 860

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

► 128GB – 1.500.000 VNĐ
► 256GB – 2.500.000 VNĐ
► 512GB – 4.100.000 VNĐ

Đọc tiếp
Liên hệ

SSD SANDISK ULTRA PLUS

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Đọc tiếp

Ổ CỨNG SSD SAM SUNG 850 EVO

0 out of 5
(0)

Dung Lượng:

 • 120GB – 1.600.000 VNĐ
 • 250GB – 2.600.000 VNĐ
 • 500GB – 4.500.000 VNĐ
 • 1T    – 7.450.000 VNĐ
 • 2T    – 14.950.000 VNĐ
Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Ổ CỨNG SSD TRANSCEND

0 out of 5
(0)

Dung lượng:

128GB – 1.750.000 VNĐ
256GB – 2.750.000 VNĐ
512GB – 4.550.000 VNĐ

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

SSD 2.5 INTEL 535 SERIES, SATA3

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

SSD INTEL SERIES 530, SATA III – 2.5

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGMAX XVALUE SME

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGSTON HYPERX – SATA III – 2.5

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGSTON V300

0 out of 5
(0)

Dung Lượng:

120GB – 1.580.000 VNĐ
240GB – 2.750.000 VNĐ
480GB – 4.750.000 VNĐ

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

SSD MACBOOK PRO 13; RETINA (MID 2012, EARLY 2013)

0 out of 5
(0)
 • Dung lượng
 • 128GB – 2.500.000 VND
 • 256GB – 3.700.000 VND
 • 512GB – 4.800.000 VND
Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

SSD SAMSUNG EVO 860

0 out of 5
(0)

► 128GB – 1.500.000 VNĐ
► 256GB – 2.500.000 VNĐ
► 512GB – 4.100.000 VNĐ

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

SSD SANDISK ULTRA PLUS

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Ổ CỨNG SSD SAM SUNG 850 EVO

0 out of 5
(0)

Dung Lượng:

 • 120GB – 1.600.000 VNĐ
 • 250GB – 2.600.000 VNĐ
 • 500GB – 4.500.000 VNĐ
 • 1T    – 7.450.000 VNĐ
 • 2T    – 14.950.000 VNĐ
Liên hệ Đọc tiếp

Ổ CỨNG SSD TRANSCEND

0 out of 5
(0)

Dung lượng:

128GB – 1.750.000 VNĐ
256GB – 2.750.000 VNĐ
512GB – 4.550.000 VNĐ

Liên hệ Đọc tiếp

SSD 2.5 INTEL 535 SERIES, SATA3

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

SSD INTEL SERIES 530, SATA III – 2.5

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGMAX XVALUE SME

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGSTON HYPERX – SATA III – 2.5

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGSTON V300

0 out of 5
(0)

Dung Lượng:

120GB – 1.580.000 VNĐ
240GB – 2.750.000 VNĐ
480GB – 4.750.000 VNĐ

Liên hệ Đọc tiếp

SSD MACBOOK PRO 13; RETINA (MID 2012, EARLY 2013)

0 out of 5
(0)
 • Dung lượng
 • 128GB – 2.500.000 VND
 • 256GB – 3.700.000 VND
 • 512GB – 4.800.000 VND
Liên hệ Đọc tiếp

SSD SAMSUNG EVO 860

0 out of 5
(0)

► 128GB – 1.500.000 VNĐ
► 256GB – 2.500.000 VNĐ
► 512GB – 4.100.000 VNĐ

Liên hệ Đọc tiếp

SSD SANDISK ULTRA PLUS

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

Ổ CỨNG SSD SAM SUNG 850 EVO

0 out of 5
(0)

Dung Lượng:

 • 120GB – 1.600.000 VNĐ
 • 250GB – 2.600.000 VNĐ
 • 500GB – 4.500.000 VNĐ
 • 1T    – 7.450.000 VNĐ
 • 2T    – 14.950.000 VNĐ
Liên hệ Đọc tiếp

Ổ CỨNG SSD TRANSCEND

0 out of 5
(0)

Dung lượng:

128GB – 1.750.000 VNĐ
256GB – 2.750.000 VNĐ
512GB – 4.550.000 VNĐ

Liên hệ Đọc tiếp

SSD 2.5 INTEL 535 SERIES, SATA3

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

SSD INTEL SERIES 530, SATA III – 2.5

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGMAX XVALUE SME

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGSTON HYPERX – SATA III – 2.5

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

SSD KINGSTON V300

0 out of 5
(0)

Dung Lượng:

120GB – 1.580.000 VNĐ
240GB – 2.750.000 VNĐ
480GB – 4.750.000 VNĐ

Liên hệ Đọc tiếp

SSD MACBOOK PRO 13; RETINA (MID 2012, EARLY 2013)

0 out of 5
(0)
 • Dung lượng
 • 128GB – 2.500.000 VND
 • 256GB – 3.700.000 VND
 • 512GB – 4.800.000 VND
Liên hệ Đọc tiếp

SSD SAMSUNG EVO 860

0 out of 5
(0)

► 128GB – 1.500.000 VNĐ
► 256GB – 2.500.000 VNĐ
► 512GB – 4.100.000 VNĐ

Liên hệ Đọc tiếp

SSD SANDISK ULTRA PLUS

0 out of 5
(0)

Tốc độ cao
Chuẩn kết nối Pci express
Thương hiệu: Apple

Liên hệ Đọc tiếp

Showing all 10 results

SSD MACBOOK