Linh Kiện Surface

Liên hệ

Bàn Phím Surface 3

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface Book

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

BẢO HÀNH 6 THÁNG

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface Book 2

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

BẢO HÀNH 6 THÁNG

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface Go

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface Pro 2

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface Pro 2017

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface Pro 3

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Hàng chính hãng

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface Pro 4

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface Pro 6

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface RT 1

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Đọc tiếp
Liên hệ

Bàn Phím Surface RT 2

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Bảo hành 6 tháng

Đọc tiếp
3.900.000 4.200.000

Màn hình Surface Book

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mua hàng
5.900.000 6.200.000

Màn hình surface Book2 13,5 inch

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mua hàng
7.800.000 8.100.000

Màn hình surface Book2 15 inch

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mua hàng
1.900.000 2.250.000

Màn hình Surface Pro 2

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1920×1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

Mua hàng
3.600.000 3.900.000

Màn hình Surface Pro 3

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 12″

Độ phân giải: 2160 x 1440

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Chạm: Đa chạm

Mua hàng
3.900.000 4.200.000

Màn hình Surface Pro 4

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình: 12.3

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Độ phân giải: 2736 x 1824

Chạm: Đa chạm

Mua hàng
3.900.000 4.500.000

Màn hình Surface Pro 5 (2017)

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/A

Màn hình Surface Pro 5: Pixel Sense 12,3 inch

Độ phân giải: 2736 x 1824

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Mật độ điểm ảnh: 267 ppi​

Mua hàng
man-hinh-surface-pro6 5.600.000

Màn hình Surface Pro 6

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/AMua hàng
5.600.000 5.900.000

Màn hình Surface Pro 6

0 out of 5
(0)
Mã sản phẩm: N/AMua hàng

Bàn Phím Surface 3

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Book

0 out of 5
(0)

BẢO HÀNH 6 THÁNG

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Book 2

0 out of 5
(0)

BẢO HÀNH 6 THÁNG

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Go

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Pro 2

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Pro 2017

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Pro 3

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Hàng chính hãng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Pro 4

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Pro 6

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface RT 1

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface RT 2

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Mã sản phẩm: N/A
Liên hệ Đọc tiếp

Màn hình Surface Book

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mã sản phẩm: N/A
3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Màn hình surface Book2 13,5 inch

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mã sản phẩm: N/A
5.900.000 6.200.000 Mua hàng

Màn hình surface Book2 15 inch

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

Mã sản phẩm: N/A
7.800.000 8.100.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 2

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1920×1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

Mã sản phẩm: N/A
1.900.000 2.250.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 3

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12″

Độ phân giải: 2160 x 1440

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Chạm: Đa chạm

Mã sản phẩm: N/A
3.600.000 3.900.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 4

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12.3

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Độ phân giải: 2736 x 1824

Chạm: Đa chạm

Mã sản phẩm: N/A
3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 5 (2017)

0 out of 5
(0)

Màn hình Surface Pro 5: Pixel Sense 12,3 inch

Độ phân giải: 2736 x 1824

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Mật độ điểm ảnh: 267 ppi​

Mã sản phẩm: N/A
3.900.000 4.500.000 Mua hàng
man-hinh-surface-pro6
5.600.000 Mua hàng
5.600.000 5.900.000 Mua hàng
Liên hệ Đọc tiếp
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Pro 3

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Hàng chính hãng

Liên hệ Đọc tiếp

Màn hình Surface Book

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Màn hình surface Book2 13,5 inch

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

5.900.000 6.200.000 Mua hàng

Màn hình surface Book2 15 inch

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

7.800.000 8.100.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 2

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1920×1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

1.900.000 2.250.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 3

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12″

Độ phân giải: 2160 x 1440

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Chạm: Đa chạm

3.600.000 3.900.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 4

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12.3

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Độ phân giải: 2736 x 1824

Chạm: Đa chạm

3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 5 (2017)

0 out of 5
(0)

Màn hình Surface Pro 5: Pixel Sense 12,3 inch

Độ phân giải: 2736 x 1824

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Mật độ điểm ảnh: 267 ppi​

3.900.000 4.500.000 Mua hàng
Liên hệ Đọc tiếp
Liên hệ Đọc tiếp

Bàn Phím Surface Pro 3

0 out of 5
(0)

Bảo hành 6 tháng

Hàng chính hãng

Liên hệ Đọc tiếp

Màn hình Surface Book

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Màn hình surface Book2 13,5 inch

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

5.900.000 6.200.000 Mua hàng

Màn hình surface Book2 15 inch

0 out of 5
(0)

Màn hình: Màn hình 13,5 Pixel PixelSense

Độ phân giải: 3000 x 2000 (267 PPI)

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Tỷ lệ tương phản: 1600: 1

Chạm: 10 điểm cảm ứng đa điểm G5

7.800.000 8.100.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 2

0 out of 5
(0)

Màn hình: 10,6″

Độ phân giải màn hình: 1920×1080

Tỷ lệ khung hình 16:9

1.900.000 2.250.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 3

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12″

Độ phân giải: 2160 x 1440

Tỷ lệ khung hình: 3: 2

Chạm: Đa chạm

3.600.000 3.900.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 4

0 out of 5
(0)

Màn hình: 12.3

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Độ phân giải: 2736 x 1824

Chạm: Đa chạm

3.900.000 4.200.000 Mua hàng

Màn hình Surface Pro 5 (2017)

0 out of 5
(0)

Màn hình Surface Pro 5: Pixel Sense 12,3 inch

Độ phân giải: 2736 x 1824

Tỷ lệ khung hình: 3:2

Mật độ điểm ảnh: 267 ppi​

3.900.000 4.500.000 Mua hàng

Showing 1–20 of 54 results