• Thông tin sản phẩm
  • Thông số sản phẩm
  • Thứ nguyên:    1,65 x 0,87 x 0,31 in (41,81 x 22 x 8 mm)
    Cân nặng:    0,01 lbs (5g)
    Trong cái hộp: Bút tip kit (3 lời khuyên: 2H, HB, B)