• Thông tin sản phẩm
  • Thông số sản phẩm
    • Độ dày chỉ 0.4mm
    • Kính có đến 6 lớp bảo vệ
    • Độ cứng và chiệu va đập đến 8H chiệu được lực 12KG/1cm
    • Độ trong suốt đạt đến 100%