• Thông tin sản phẩm
  • Thông số sản phẩm
  • Mini Displayport to VGA Adapter dành cho máy Macbook, Macbook Air, Intel NUC hoặc những máy không có cổng VGA truyền thống mà chỉ có cổng Mini DisplayPort hoặc cổng Thunderbolt

    Đầu chuyển đổi DisplayPort sang VGA 

    - Giúp chuyển đổi tín hiệu dễ dàng giữa 2 chuẩn DisplayPort và VGA 
    - Chuyển từ cổng DisplayPort ở laptop, máy tính hoặc thiết bị phát của bạn ra chuẩn VGA 
    - Giắc chuyển đổi từ cổng DisplayPort của surface, laptop... kết nối tới Máy chiếu, LCD analog... có cổng VGA