• Thông tin sản phẩm
  • Thông số sản phẩm
    •  Thêm 4 cổng USB 3.0 với máy tính của bạn
    •  Tương thích với USB 2.0 và USB 1.1
    •  Chuyển giá lên đến 5Gbps- 10X nhanh hơn so với USB 2.0