• Thông tin sản phẩm
  • Thông số sản phẩm
    • Thêm 4 cổng USB 3.0 với máy tính của bạn;
    • Tương thích với USB 2.0 và USB 1.1;
    • Chuyển giá lên đến 5Gbps- 10X nhanh hơn so với USB 2.0
    • Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1